Ny trafikplats mellan Bro och Kungsängen

Kockbacka En ny trafikplats på E18 ska byggas mellan Kungsängen och Bro. Den ska byggas i Kockbacka och det är tänkt att trafikplats Kockbacka ska öka framkomligheten och avlasta andra genomfarts­vägar som Enköpingsvägen, Granhammarsvägen och väg 840.

Trafikverket har lagt ett förslag som ger anslutning till E18 både mot Stockholm och mot Enköping.