Ny trafikplats öppen för bilar

TYRESÖ I onsdags invigdes den nya trafikplatsen Hedvigslund under Tyresövägen i förtid. Nu blir det lättare att ta sig från kommunens östra delar till Trollbäcken och de som bor i Lindalen slipper en hel del genomfartstrafik.

I samband med att trafikplatsen färdigställts har också nya gång- och cykelbanor byggts längs Ältabergsvägen och Töresjövägen fram till Grustagsvägen.

Trafikplatsen skulle egentligen ha varit färdig först 2013, men gott samarbete mellan Trafikverket, Nacka kommun, Tyresö kommun och Stockholms stad uppges vara orsaken till att den blev klar tidigare än beräknat.