Ny tyst hybridbuss från Ropsten till Karolinska

Här laddas den nya hybridbussen i Ropsten.
Här laddas den nya hybridbussen i Ropsten.
Nu går det att åka med en tyst, eldriven buss mellan Ropsten och ­Karolinska institutet. Nästan i alla fall – elen räcker i sju kilometer ­innan bussen automatiskt växlar över till ­motor.

Från och med den här veckan trafikeras linje 73 av laddhybridbussar.

I går var det dags. Klockan 14.40 gick premiärturen med ladd­hybridbussen från Ropsten till ­Karolinska institutet.

Den laddas vid ändstationen i Ropsten och kan sedan gå på el i sju kilo­meter. Men den har också en vanlig­ ­motor som gör jobbet när elen inte räcker hela vägen.

Totalt ska åtta laddhybrid­bussar trafikera linje 73. De går var ­tionde minut i rusningstid och var tjugonde minut mitt på dagen. Laddhybridbussarna ingår i ett EU-projekt som pågår under 2015 och 2016.

– Under projekttiden kostar det ingenting extra. Vattenfall står för investeringen, Volvo håller med bussar och vi opererar, säger Mats Westerberg, projektledare på ­Keolis.

Varför har ni valt just den här ­linjen?

– Det är en attraktiv innerstadslinje som går genom nya bostadsområden vid Norra Djurgården som är ett av de nya utvecklingsområdena i Stockholm. Vi vill gärna visa den nya tekniken där, ­säger Mats Westerberg.

Bussen laddas vid Ropsten där den får ström mellan fem och sju minuter. Med den energin kan den köra upp till sju kilometer.

Men eftersom det är åtta kilometer till Karolinska räcker det inte hela vägen. Bussen sköter själv omväxlingen till vanlig motor.

Elen kommer från vindkraftverk och bränslet är fossilfri biodiesel.

Framöver ska det även bli en laddningsstation vid Karolinska.

Koldioxidutsläppen minskar med 90 procent jämfört med en konventionell dieselbuss. Även partikelutsläppen minskar.

Hur märker passagerarna skillnad?

– Resan kommer att vara mycket tystare under stora delar, säger Mats Westerberg.

Bussen ser ut precis som en vanlig buss, har lika många sittplatser och är likadant möblerad.

Kommer fler bussar i stan gå på el?

– Just nu är det de här åtta. Det finns en stor utvecklingspotential och i framtiden är det inte alls omöjligt. Men vi har inga utbytesplaner för vår ordinarie vagnpark just nu, säger Mats Westerberg.

Fakta

90 procent mindre utsläpp

Efter 6 minuters laddning räcker elen i 7 kilometer.

Koldioxidutsläppen minskar med 90 procent jämfört med en konventionell dieselbuss.

Kväveoxid och partikelutsläpp minskar med mer än 75 procent. Källa: SL