Min lokala hjälte

Ny undersökning: Sämre städat på Kungsholmen

skräp
Arkivbild
Städningen av gator och torg och klottersaneringen sköts sämre än förr. Det tycker de Kungsholmsbor som svarat på stadens årliga medborgarenkät.

Varje år genomför staden en medborgarundersökning till slumpvis utvalda personer i respektive stadsdel. De boende får svara på frågor om exempelvis trygghet, hur staden sköter städningen och hur bra kulturutbudet är.

På Kungsholmen, där ungefär 50 procent av de tillfråga svarade, har nöjdheten minskat när det gäller renhållningen. Bara 39 procent svarar att de sällan ser överfulla papperskorgar och att det städas snabbt. För ett år sedan var den siffran 50 procent. På två år har också den generella nöjdheten över städningen i stadsdelen minskat med åtta procentenheter.

Mitt i har tidigare skrivit om hur klotteranmälningarna ökar stort på Kungsholmen. Det har också gett tydligt gensvar i statistiken. De som anser att klottret tas bort snabbt i stadsdelen har minskat med 12 procentenheter på två år.

Siffrorna gör ingen skillnad på de områden som är trafikkontorets ansvar och de som sköts av Kungsholmens egen parkmiljöavdelning. Enligt parkmiljöavdelningens chef Britt Mattsson har dock städningen i just parkerna förbättras enligt gruppens egna undersökningar.

– Förutom den här medborgarundersökningen genomför vi våra egna kontroller. De visar att kvaliteten har förbättrats ute i parkerna jämfört med 2015, säger hon.

När det gäller den upplevda tryggheten är skillnaden inte lika stora och alla förändringar finns inom den statistiska felmarginalen. Kungsholmsborna är dock generellt sett tryggare än snittet för staden

Fakta

Så tycker Kungsholmsborna om...

…städningen

  • 66 procent är nöjda med hur staden sköter renhållningen på gator, gångbanor och torg (67 procent är nöjda i hela staden)
  • 72 procent är nöjda med snöröjningen (63 procent är nöjda i hela staden)
  • 76 procent är nöjda med att andelen klotter i sin stadsdeln (68 procent är nöjda i hela staden)

…tryggheten

  • 78 procent känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen (65 procent är nöjda i hela staden)
  • 73 procent känner sig nöjda med belysningen (67 procent i hela staden)

..kultur och idrott

  • 32 procent är nöjda med kulturlivet på Kungsholmen (52 procent i hela staden)
  • 56 procent av Kungsholmsborna är nöjda med antalet idrottsanläggningar i Stockholm (75 procent i hela staden)
Källa: Stockholms stad