Ny uppgång upprör synskadade

Roland Idstam är ordförande i Synskadades riksförbund i Järfälla och Upplands-Bro.
Roland Idstam är ordförande i Synskadades riksförbund i Järfälla och Upplands-Bro.
Inga tydliga avgränsningar mellan fotgängare och biltrafik, och totalt omöjligt att orientera sig. Den nya uppgången i Jakobsberg har fått Synskadades riksförbund att rasa.

– Man riskerar att bli påkörd, säger ordförande Roland Idstam.

Tidigare i år flyttades stationshuset i Jakobsberg ett par meter, och en ny trappa från gångtunneln byggdes. Inte så lyckat för de som är synskadade, menar Roland Idstam.

– När man kommer upp från tunneln kan man inte orientera sig. Det finns ingenting i marken som markerar vart man har hamnat, och det är lätt att tro att det är en trottoar, säger Roland.

Torget är idag ett såkallat ”shared space” där både bilister och gångtrafikanter samsas. Idag finns det inga tydliga avgränsningar mellan körbana och gångbana.

– Det är jättetråkigt. Man ska inte behöva ha en ledsagare för att gå på torget.

Förbundet har skickat in en skrivelse till Järfälla kommun om situationen.

– Vi ser över ärendet och har kontakt med handikapprådet. Eftersom beslutet kring den här ytan har fattats för ganska länge sedan tittar vi på underlaget till det beslutet, säger Lars Hellman som är handläggare för ärendet.

Roland Idstam menar att platsen kan vara rent ut sagt farlig för den som är helt blind eller synskadad, och hoppas på en provisorisk lösning snarast.

– Det är ganska mycket bilar som kör här, och det är väldigt lätt att missförstå var man är någonstans. Det är tråkigt att det har blivit så här, eftersom Järfälla annars är en så bra kommun att bo i som synskadad.