Ny vision för Järnvägsparken

Gör Järnvägsparken till ett nytt kulturkvarter i centrala Väsby.

Det föreslår Väsbycentern – och får oppositionen med sig.

– All heder åt Johan Magnusson, säger Ulla Blücher (V).

Väsbycentern vill sätta Järnvägsparken, och då framförallt området nära Industrivägen och stationsområdet i centrala Väsby, ordentligt på kartan.

Området är med sina karakteristiska byggnader från andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet en av de äldsta bevarade platserna i centrala Väsby.

Men det ligger lite i skymundan, mellan korvkiosken och infarts-parkeringen vid Industrivägen.

Fasaderna är för de flesta Väsbybor en okänd och otillgänglig plats, skriver Väsbycentern i sitt förslag om en vision för Järnvägsparken, tidigare kallat Henriksborgsområdet.

– Vi vill ha Järnvägsparken som en mötesplats och ett andningshål i centrala Upplands Väsby. Så varför inte satsa på café- och restaurangverksamhet, konst- och hantverksateljéer, butiker och så vidare. Vi kan tänka oss hembygdsmuseum, musikkvällar, vinstuga eller bondens egen marknad, säger Johan Magnusson (C), ledamot av fullmäktige.

Johan Magnusson menar att platsen är en viktig del av kommunens historiska kärna.

– Det är ett vackert och lättillgängligt område som har förutsättningar att utvecklas till en spännande plats för kultur, hantverk och historia, bara ett stenkast från stationen i centrala Väsby, säger Johan Magnusson.

Ulla Blücher (V) gör också tummen upp till förslaget.

– Det tycker jag låter som ett bra förslag. All heder åt Johan. Nu ser ju området lite risigt ut och det är inte så många som kan använda det om man alltså inte gör något vettigt av det. Så varför inte satsa på café och olika kulturella aktiviteter, säger Ulla Blücher.

Frågan är om Gula villan vid Industrivägen och övriga fastigheter kan vara kvar om området byggs ut.

– Vi är ju måna om att vi får fortsätta med det vi har. Vi har en omfattande bouleverksamhet och studiecirklar som engagerar många, säger Eva-Britt Änggård, kassör i PRO, som har sin expedition i Gula Villan.

Förra måndagen tog kommunstyrelsen upp centerpartiets vision. Ärendet ska utredas vidare och tas på nytt upp i kommunstyrelsen i maj, enligt Johan Magnusson.

Så här såg det ut i början av 1900-talet i Henriksborgsområdet. Det stora huset var en lanthandel som hette Henriksborg. Huset finns delvis kvar än i dag även om det nu är en skoaffär vid Väsbyån.