ANNONS

Ny webbtjänst dyr och dålig

Ingrid Birgander och Kristina Elstad, handläggare vid socialförvaltningen, tycker båda att ­ nya webbtjänsten Pulsen combine kunde fungera bättre.
Ingrid Birgander och Kristina Elstad, handläggare vid socialförvaltningen, tycker båda att ­ nya webbtjänsten Pulsen combine kunde fungera bättre.
Socialförvaltningens nya webbtjänst Pulsen combine har hittills blivit tre gånger så dyr som ­beräknat.

Och dyrare blir det.

Politikerna kan utöka budgeten för webbtjänsten med ytterligare nästan fem miljoner kronor.
ANNONS

Webbtjänsten Pulsen combine har ersatt ett tidigare data- register inom socialförvaltningen i Nacka kommun, och var tänkt att göra hanteringen av känsligt personmaterial mer rättssäker . Men enligt en lex Sarah-rapport som ­Lokaltidningen Mitt i berättade om i förra veckan anser kommunen att tjänsten i stället har lett till en ökad rättsosäkerhet.

Hittills har Pulsen combine kostat kommunen 38 miljoner kronor, varav drygt 15,5 miljoner har gått till utomstående ­konsulter.

Beslutet att införa tjänsten togs 2007. Då beräknades kostnaden till 10 miljoner kronor. Sedan dess har budgeten utökats vid två tillfällen, till i dag 41 miljoner. Nu är politikerna på gång att besluta om ytterligare en höjning, till 45,8 miljoner.

Kristina Elstad, handläggare inom socialförvaltningen, jobbar dagligen med tjänsten. Hon säger att systemet gör det svårt att överblicka de ärenden hon jobbar med.

– Man måste verkligen lära sig systemet. Det går inte logiskt att förstå, och även om man gör det uppstår problem, som buggar.

Hennes kollega Ingrid Birgander tycker att tjänsten borde fungera bättre, med tanke på att utvecklingsarbetet av tjänsten pågått i många år.

– Vissa dagar tycker vi att systemet borde läggas ner, säger hon.

Gunnel Nyman Gräff (S), ­andre vice ordförande i äldrenämnden, tycker att inköpet av Pulsen combine visar att kommunen ­måste bli bättre på att upphandla. Till ­exempel fick politikerna aldrig några alternativ när de skulle ­besluta om en ny webbtjänst.

– Vi behöver bättre politisk styrning av det här, vi kan inte släppa över ansvaret på tjänstemännen.

ANNONS

Helene Skantze (M), ordförande i socialnämnden, säger att hon har gett kommunens personaldirektör i uppdrag att löpande redovisa ”aktuell status”.

– Jag underströk vikten av detta vid vår senaste nämnd och uppmanade samtliga delegater att nogsamt följa utvecklingen.

Anders Heland, affärsområdeschef på Pulsen AB, som utvecklat webbtjänsten Pulsen combine, säger att han tycker att det är ”jättebra” att Nacka kommun gör en lex Sarah-anmälan men att bristerna har åtgärdats.

– Nu handlar det mer om ett samarbete med kommunen, med mycket hjälp och stöd på plats.

Kunde Nacka kommun ha lagt ­pengarna på att anställa mer ­personal i stället för att köpa Pulsen combine?

– Ledande fråga, men svar ja, säger handläggaren Kristina ­Elstad.

Fakta

Flera hundra använder tjänsten

200 personer i Nacka kommuns socialförvaltning, samt hundratals utförare knutna till socialförvaltningen, använder webbtjänsten Pulsen combine.

I webbtjänsten finns socialförvaltningens arbetsmaterial lagrat, exempelvis beslut om personer ska få boendestöd, hemtjänst eller personlig ­assistans.

Källa: Nacka kommun