Nya ägaren tänker ge centrum ett lyft

Diligentia vill locka fler unga till Tyresö centrum.Arkivbild
Diligentia vill locka fler unga till Tyresö centrum.Arkivbild
Diligentia har köpt Tyresö centrum och marken runt omkring. Nu siktar fastighetsbolaget på fler butiker, fler bostäder och en bredare mer ungdomlig framtoning.

I förra veckan stod det klart att svenska Diligentia har köpt Tyresö centrum av det globala investmentbolaget CBRE. I september tar Diligentia över rodret.

– Tyresö centrum ska bli en attraktiv mötesplats med fler affärslokaler och fler nya bostäder, säger Bo Jansson, fastighetschef.

Efter flera besök i centrumet drar han slutsatsen att det behövs en bredare och lite mer modern stil.

– I dag är det lite slätstruket. Bland annat behövs det bättre caféer och restauranger, modebutiker för en yngre publik, men också en breddning av utbudet med butiker som Clas Ohlson. Det ska bli större – men ändå inte som Farsta centrum.

Att Tyresö kommun ställt sig positiv till att utveckla de fastigheter runt centrumbyggnaden som Diligentia nu köpt av CBRE har varit viktigt, enligt Bo Jansson.

– Vi har stor erfarenhet av just den här typen av centrumutveckling och i samarbete med kommunen ska vi göra Tyresö centrum till en fin knutpunkt.

Till skillnad från CBRE har Diligentia som huvudregel att centrumen ska drivas och utvecklas av egen personal på plats.

– Så kommer det att bli även i Tyresö, men i ett övergångsskede kan vi behöva använda av oss Newsec som sköter driften i dag, säger Bo Jansson.

Förutom Tyresö centrum äger Diligentia tolv köpcentrum i södra och mellersta Sverige, bland däribland Frölunda torg i Göteborg. I Stockholmsområdet är Mörby centrum det enda exemplet.

Tyresö tar emot få flyktingar Mamma anmäler skola för uteblivet stöd

Tyresö Kommunen placerar sig bland de tio kommuner i länet som i förhållande till sin folkmängd tagit emot lägst antal flyktingar de senaste tolv månaderna. Det visar en sammanställning från Nyhetsbyrån Sirén. Lägst flyktingmottagande i förhållande folkmängden den gångna tolvmånadersperioden hade Ekerö, Värmdö och Danderyd. Tyresö hamnade på nionde plats från botten.

Södertälje är den kommun som i förhållande till sin folkmängd tog emot flest flyktingar under perioden.

TYRESÖ En mamma som är missnöjd med att hennes barn, som har en funktionsnedsättning, inte får en resurs­person har vänt sig både till Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen (DO). I sin anmälan till DO skriver mamman att hon trots upprepade samtal med rektor och skolchef inte fått gehör. Enligt mamman blir barnet ständigt utskickat ur klassrummet för att det stör – något som skulle upphöra om barnet fick rätt stöd.

Bland annat behövs det bättre caféer och restauranger, modebutiker för en yngre publik.