Förslaget: Tre nya äldreboenden i Järfälla

De nya äldreboendena är tänkta att stå klara till år 2030.
De nya äldreboendena är tänkta att stå klara till år 2030.
Järfälla ska få fler äldreboenden, för att möta framtidens behov. De tre boendena föreslås ligga i Viksjö, Barkarbystaden och i antingen Skälby eller Veddesta.
– Det finns ett uppdämt behov, säger Lennart Nilsson (KD).

Järfälla växer så det knakar. Under förra året ökade antalet invånare med 2 020 personer och till år 2033 beräknas befolkningen växa till 115 000.

Fler invånare innebär också fler seniorer, och dessa måste ha någonstans att bo. Länge har utbyggnaden av kommunens äldreboenden varit eftersatt. Det menar i alla fall kommunstyrelsen som nu föreslår att tre nya äldreboenden byggs.

– Vi ser att takten på utbyggnaden inte följt den demografiska utvecklingen. Förra mandatperioden byggdes inte ett enda äldreboende, säger Lennart Nilsson (KD), som är ordförande i äldrenämnden.

Oppositionen: styret stoppade våra planer

Oppositionsrådet Eva Ullberg (S) tycker bilden Lennart Nilssons målar upp är missvisande.

– Vi hade för en tid sedan planen för ett äldreboende och trygghetsboende i Jakobsberg. Vi kallade det för Campus för äldre. Den planeringen har styret stoppat, säger hon.

I övrigt är hon positiv till att det finns en plan för nya äldreboenden.

Platserna ska undersökas

Kommunstyrelsen har nu givit kommunen i uppdrag att titta närmre på platser där de nya boendena ska ligga. Nämligen Viksjö, Barkarbystaden och antingen Skälby eller Veddesta.

– Det ska finnas ett boende tillgängligt när man känner att man börjar bli för gammal för att bo själv. Folk ska inte behöva bo kvar hemma och vara otrygga och rädda att ramla, säger Lennart Nilsson.

– Då är det viktigt att kunna bo kvar i den kommundel man bor. Det är därför vi behöver bygga i de här områdena, fortsätter han.

Kommer boendena vara privata eller kommunala?

– Det kommer säkert vara blandat. Man kommer ta ställning till vad som är lämpligt för varje boende var för sig. Det är viktigt att man kan upphandla med kvalité till exempel och att man får olika utbud, så man får variation.

Almen i Barkarby ersätts

Enligt Lennart Nilsson råder det i nuläget ingen konkret brist på äldreboenden i de föreslagna områdena.

– Det handlar om att få till en jämn fördelning. I Barkarbystaden lades ett boende ner förra mandatperioden och blev studentbostäder, så det är väl naturligt att vi ersätter det.

Är inte Barkarbystaden en ganska ung kommundel, demografiskt? 

– Jo, men om dina barnbarn flyttar dit så kanske du vill bo nära dem. Äldre är inte en homogen grupp, utan det kan vara många som dras dit.

De nya boendena är tänkta att stå klara till år 2030.