Nya allmänningen saboteras

Anna Avilov, skogs- och naturvårdsförvaltare i Botkyrka kommun, rycker upp salixkvistar som tryckts ner i gräsmattan på allmänningen i Tullinge strand. ”Något sådant här gör man inte om man tycker om naturen och andra människor”, säger hon.
Anna Avilov, skogs- och naturvårdsförvaltare i Botkyrka kommun, rycker upp salixkvistar som tryckts ner i gräsmattan på allmänningen i Tullinge strand. ”Något sådant här gör man inte om man tycker om naturen och andra människor”, säger hon.
En av bänkarna på allmänningen har smetats in med vad som verkar vara tjära.
En av bänkarna på allmänningen har smetats in med vad som verkar vara tjära.
Knäckta träd, nersmetade bänkar och nu senast hundratals salixplantor nedstuckna i gräsmattan.

Någon vill till varje pris förstöra allmänningen i Tullinge strand.

– Det är rent sabotage, oförsvarbart, säger Anna Avilov på Botkyrka kommun.

Ett år har gått sedan upprustningen vid Tullinge strand blev klar. Längs med Tullingesjön finns nu bänkar, informationsskyltar, öppna ytor och bryggor.

– Många tycker om de här platserna som vi skapat. Här omkring finns mycket privat längs stränderna, men via allmänningarna kan alla nå vattnet, säger Anna Avilov, skogs- och naturvårds­förvaltare på Botkyrka kommun.

Men på ett ställe har de nya arrangemangen väckt motstånd.

På allmänningen vid Källvägen har kommunen ända från början haft problem med vandalisering. Om och om igen har en eller flera personer knäckt träd och förstört den öppna grässlänten ner mot sjön, där kommunen har planterat träd, anlagt gräsmatta och placerat bänkar och cykelställ.

De senaste åren har privatpersoner vid ett antal tillfällen gett sig på träd och buskar som står på kommunens mark. Men i de fallen har det handlat om att döda växtlighet, inte som i det här fallet att plantera ny.

– Målet har helt klart varit att göra allmänningen obrukbar. Har man otur så rotar sig sticklingarna, säger Anna Avilov.

Hon och personalen från parkförvaltningen går omkring på allmänningen och rensar upp efter den senaste förstörelsen. Alla plantorna rycks upp ur gräsmattan.

– Titta här, säger hon och visar på tjocka träpålar som har slagits ner i marken.

I ett annat hörn ligger en hög ruttna äpplen, och en bänk är nersmetad med något som ser ut som tjära. En lätt vissen cypress står planterad i gräset.

Botkyrka kommun har nu fått nog. En polisanmälan har lämnats in mot vandaliseringen som har kostat kommunen mycket pengar det senaste året.

– De pengarna hade man kunnat använda till något mycket bättre, säger Anna Avilov.

Det var när kommunen tog tillbaka allmänningen, som tidigare använts av privatpersoner, som problemen började. Men det finns inga bevis mot någon enskild person. Nu hoppas Anna Avilov på hjälp från allmänheten.

– Vi ber alla som kan ha sett något att tipsa om vem det är som förstör för oss.