Min lokala hjälte

Nya avgifter – men tio minuter till automaten

Parkering Traneberg
Inte en parkeringsautomat så långt ögat kan nå i Traneberg.
Flera automater har placerats vid Tranebergs infarter vilket gör det svårt att stanna för att köpa en biljett. Mattias Fleischer, boende i området, förstår inte riktigt hur Trafikkontoret tänkt att det hela ska gå till.
Flera automater har placerats vid Tranebergs infarter vilket gör det svårt att stanna för att köpa en biljett. Mattias Fleischer, boende i området, förstår inte riktigt hur Trafikkontoret tänkt att det hela ska gå till.
Stockholm stads nya parkeringsplan med nya automater och boendeparkering har nu blivit verklighet i delar av Bromma.
I Traneberg och Minneberg ställer de nya automaterna dock redan till med problem.
– De är svåra att hitta, och man kan få gå i upp till tio minuter från bilen, säger Mattias Fleischer, som bor i området.

Stockholm stads beslut att införa nya parkeringsavgifter och boendeparkering i Stockholms närförorter har väckt starka känslor hos stockholmarna.
En del ser positivt på det hela och hoppas på fler parkeringsplatser, andra är upprörda över att betala 6 000 kronor per år för att parkera i området där man bor.

För Mattias Fleischer, som bor i Traneberg, har de nya reglerna bara ställt till med problem. Han förstår inte syftet med boendeparkeringen, och dessutom menar han att placeringen av automaterna är högst oklar.

– Som du ser har antalet parkerade bilar knappast minskat, säger han, och pekar på boendeparkeringen längst med gatan, som mycket riktigt är full av bilar.

– Sedan finns det ingen skyltning som visar i vilken riktning automaterna finns för oss utan boendeparkering, och dessutom ligger de så dåligt till att man kan få promenera i tio minuter från där man parkerat, säger han.

När Mitt i besöker området bekräftas Mattias Fleischers bild. Det är svårt att hitta någon automat, och de som finns ligger långt från närmaste parkeringsplats.

– Det känns nästan som att de avsiktligt placerats så att de ska vara svåra att hitta. Och grejen är ju att man teoretiskt sett kan få böter om man inte har en biljett inom sex minuter efter att man parkerat bilen. Alltså riskerar man att få en bot innan man ens hunnit till automaten, säger Fleischer.

På trafikkontoret menar man att antalet automater som placerats ut i området avsiktligt begränsats till fem stycken eftersom stockholmarnas parkeringsvanor ändrats med åren.

– Tanken har hela tiden varit att inte ha så många automater. Det är inte förstahandvalet i dag, utan vi räknar med att ungefär 75 procent kommer att välja boendeparkering, och sedan använder många parkeringsappen, säger Jan Prestberg, projektledare på Stockholm stads trafikkontor.

Är det rimligt att den som parkerat kan tvingas promenera i tio minuter för att komma till närmaste automat?

– Tanken med automaternas placering är att man ska kunna stanna till vid automaten och betala för parkering när man är på väg in i området, säger han.
Flera av automaterna har, på grund av ovanstående anledning, placerats ut vid stadsdelens infarter.

Men det som enligt Jan Prestberg ska underlätta för parkering är enligt Mattias Fleischer snarare förenat med ren fara.

– Det är ju inte helt lätt att stanna till vid en infart. Flera automater ligger i kurvor helt utan möjlighet att stanna, säger han.

Mitt i noterar under besöket att en automat placerats vid en parkering för utryckningsfordon, en annan alldeles intill infarten till SL:s Brommadepå, där parkeringsförbud råder.

Den nuvarande placeringen av automaterna är dock inte nödvändigtvis den slutgiltiga, menar Jag Prestberg.

– Det här är fortfarande helt nytt och det är inte omöjligt att vi flyttar på någon av automaterna eller att vi gödslar ut fler efterhand, säger han.