Nya boenden ska byggas

Årstadal Efter ett medborgarförslag om fler satellit­lägenheter till personer med funktionsnedsättning så godkänner stadsdelsnämnden att sju nya lägenheter. Förvaltningen instämmer om att fler lägenheter behövs. Lägenheterna kommer att byggas i tre olika portar i kvarteret Golvläggaren och stå klara i december 2015.