ANNONS

Nya bostäder ersätter p-plats

ANNONS

BAGARMOSSEN 50–60 lägenheter och en ny förskola är på gång i Bagarmossen.

I området vid Fogdevägen finns i dag en allmän parkering med 38 platser och en förskola med två avdelningar som behöver nya lokaler.

Tanken är att den befintliga förskolan ska flyttas till en närliggande fastighet vid Rusthållarvägen som byggs om och ut till en ny förskola med fem avdelningar.

På den mark som frigörs föreslås 50–60 hyreslägenheter med parkering i garage under gården. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i torsdags att planarbete ska påbörjas.

Allmänna parkeringsplatser ska efter bygget finnas längs två nya gator som planeras norr och söder om de nya hyreshusen.