Nya bostäder vid bro planeras

GRÖNDAL 320 lägenheter, två förskolor och lokaler kan bli verklighet vid vattnet intill Gröndalsbron.

Området ska få en innerstadslik karaktär, men har mötts av kritik eftersom många ekar måste fällas och för att strandskyddet upphävs.

På torsdag ska stadsbyggnadsnämndens politiker fatta beslut om detaljplaneförslaget.