41 nya bostadsrätter i Björkhagen

Det är ett bostadsrättshus på 5–6 våningar som ska byggas.
Det är ett bostadsrättshus på 5–6 våningar som ska byggas.
Ett bostadsrättshus på 5–6 våningar ska byggas i Björkhagen, i korsningen Malmövägen/Ystadsvägen. Bygget har kritiserats av boende – men nu har bygget fått grönt ljus i stadsbyggnadsnämnden.

41 bostadsrätter ska byggas i Björkhagen, i korsningen Malmövägen/Ystadsvägen. Planförslaget har varit på granskning och på torsdagen klubbades bygget i stadsbyggnadsnämnden.

Det är ett flerbostadshus i 5–6 våningar, som kommer innefatta bland annat innergård och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Planförslaget har tidigare varit ifrågasatt av boende, bland annat för att det hotar en välanvänd stig.

I stadsbyggnadskontorets förslag till antagande beskrivs situationen med stigen så här: ”Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning är att de negativa konsekvenserna är i nivå med vad som kan anses vara normalt förekommande vid ett förtätningsprojekt i Stockholm samt acceptabla och generellt rådande i en tät och växande storstadsregion. Den olägenhet som kan uppstå för närboende bedöms därmed inte utgöra en betydande olägenhet.”

Majoriteten av de föreslagna lägenheterna är tre– till femrumslägenheter. Detta för att större lägenheter är underrepresenterade i området.