ANNONS

nya bron får namn efter folke

ANNONS

Djurgården En ny bro ska föra Djurgården och Ladugårdsgärdet samman i höjd med Rosendals slott. Lokaltidningen Mitt i:s läsare fick i uppdrag av Djurgårdsförvaltningen att skicka in förslag på vad bron skulle kunna heta.

Ett av förslagen var Folke Bernadottes bro, och nu är det bestämt att detta blir brons namn. Det framgår av ett ärende hos Stockholm stadsbyggnadskontor där stadens namnberedning finns. Staden ställer sig i ett tjänsteutlåtande bakom förslaget.