Nya cykelbroar kan korta vägen till city

Två nya cykelbroar och en tunnel längs Södertäljevägen skulle kunna ge cyklister en kortare väg till och från city.

Trafikkontoret utreder just nu möjligheterna att skapa en kortare och säkrare förbindelse för cykelpendlare längs Södertäljevägen.

Tanken är att bygga nya broar och tunnlar längs sträckan.

En av broarna är tänkt att placeras över ramper vid Bredängsmotet, vid den södergående på- och avfarten till E4/E20. På så vis skulle den som cyklar in mot city kunna fortsätta rakt fram på Murmästarvägen och över bron, i stället för att vika av in bland husen.

Man planerar även att bygga en bro över Mikrofonvägen vid Västbergamotet och en tunnel genom t-banebanken i höjd med Västertorp.

Inget beslut har ännu tagits i frågan. Planerna är fortfarande i ett tidigt utredningsskede.

Nyligen invigdes en ny gång- och cykelbro över Korpmossevägen i Hägersten. Innan bron byggdes korsade ungefär 4 000 cyklister per dygn vägen i blandtrafik, vilket vållade konflikter.

– Vi hoppas att antalet cyklister kommer att öka med den här satsningen, sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Lokaltidningen Mitt i, kort efter att bron öppnade.

Trafikkontoret har fått mer pengar i sin budget för investeringar i cykelfält och cykelbanor.

Budgeten har utökats med 300 miljoner kronor, vilket innebär att man nu har 800 miljoner kronor att röra sig med fram till och med 2018.

Vi hoppas att antalet cyklister kommer att öka.