Nya cykelstråk ska ge trygg färd

”Det finns vissa stråk där det saknas cykelväg så att man får cykla i trafiken. Man har klumpat ihop gående och cyklister men de har väldigt olika behov”, säger cykelutvecklaren Caroline Jansson.
”Det finns vissa stråk där det saknas cykelväg så att man får cykla i trafiken. Man har klumpat ihop gående och cyklister men de har väldigt olika behov”, säger cykelutvecklaren Caroline Jansson.
Lidingö ska få en ny super­cykelväg längs ­Norra Kungsvägen. Cykel­banan flyttas troligen ut på bilvägen.

– Både gående och cyk­lister ska känna sig trygga, säger trafikutvecklare Caroline Jansson.

En vanlig vardag cyklar 700 personer på Norra Kungsvägen, enligt kommunens mätningar. Nu ska de få mer plats att rulla på.

För några år sedan började kommunen bredda cykelbanan på Norra Kungsvägen från bron och bort till Kyttingevägen. Nu vill man fortsätta det arbetet. Därför planeras en ny ”supercykelväg”, där cyklister snabbt ska kunna ta sig fram, på sträckan mellan Kalvhagen och Grönstakorset.

Vid Källängens skola är det särskilt trångt i dag, när snabba cykelpendlare ska samsas med promenerande hundägare och skolbarn på gång- och cykelvägen.

– Där är det lite problematiskt, det blir som en korsning för fyra cykelvägar, med dålig sikt, där många barn cyklar och många pendlar till jobbet. Det känns lite otryggt för alla, säger Caroline Jansson.

Det finns två olika alternativ för supercykelvägen. Antingen breddar man den befintliga cykel­vägen eller så använder man de extra ytor som finns på bilvägen på Norra Kungsvägen.

– Det lutar mot att vi använder bilvägen. Vårt förslag är att bygga det här redan nästa år, så får vi se i budgeten som klubbas i höst, säger Caroline Jansson.

År 2030 ska 80 procent av Lidingöborna gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet, enligt en trafikstrategi från 2013. Då var siffran 51 procent och sedan dess har ingen ny mätning gjorts.

För att nå målet måste man rusta upp och bygga ut cykelbanorna, enligt tekniska nämndens ordförande Christer Åkerhielm (M).

– Det är en av våra politiska prioriteringar. Bilvägar har man byggt sedan Hedenhös men det fattas en hel del när det gäller trafiksäkerhetstänk för cyklister. Även om Lidingö utsetts till en av de säkraste cykelkommunerna så ser jag fortfarande dumheter på cykelvägarna i dag, säger han.

Lidingö stad har också varit med och utarbetat den regionala cykelplanen som ska binda samman cykelstråk i hela Stockholms län. På Lidingö finns två regionala cykelstråk, ett från Ropsten till Rudboda längs med Norra Kungsvägen och ett utmed Lidingöbanan från bron till Dalénum.

Det södra stråket har nyligen återinvigts mellan Torsvik och Larsberg efter att ha varit avstängd i över ett år.

Lena Rennerfelt cyklar nästan alltid från Gångsätra till jobbet vid Danderyds sjukhus och är lättad över att cykelbanan öppnat igen.

– Nu är den bredare och slät och fin så att man bara kan glida fram. Men det är fortfarande många fotgängare som dräller över på cykelbanan, säger hon.