Nya fartgränser ska testas i Spånga

Nya hastighetsgränser testas på Spånga-Tenstas gator.

Spångavägen och Spånga torgväg är två av vägarna som föreslås få sänkt hastighet.

I dag tisdag ska trafik- och renhållningsnämnden besluta om en översyn av hastighetsgränserna i Stockholms stad. Förslaget, som ska skickas ut på remiss, innebär att flera gator och vägar i Spånga-Tensta kan få sänkt hastighet.

– Stockholmarna ska känna sig trygga och säkra i trafiken. Genom en hastighetsöversyn anpassas hastigheterna till omkringliggande miljö, vilket kommer att ha en positiv effekt på trafiksäkerheten, trygghet för boende, gående och cyklister samt miljön, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm.

Förutom Spånga-Tensta ingår även Kungsholmen, Hägersten och delar av Liljeholmen samt Centralbron och Västerbron i hastighetsöversynen. De är utvalda för att de är så olika i sin stadsmiljö och därför ger en bred bild av vad en justering av hastighetsgränserna kan innebära.

De flesta gatorna får sänkt hastighet. Men på vissa gator föreslås höjda hastighetsgränser. Ambitionen har varit att få fram en hastighet som passar varje enskild gata bäst.

– Rätt hastighet på stadens vägar och gator är en förutsättning för vårt arbete med att minska antalet allvarliga olyckor i stockholmstrafiken. Det är också ett viktigt bidrag för att förbättra stockholmsluften och att minska buller och vibrationer, säger Ulla Hamilton.

Trafikkontoret föreslår att hela stadens hastighetsgränser ska ses över.

Tre stadsdelar per år tror de är rimligt att hinna med, vilket innebär att hela staden har en hastighetsplan i slutet av 2016. I slutet av 2017 kan en omskyltning av alla områden i Stockholms stad vara genomförd.

Fakta

Så här fort kan man få köra på din gata