Nya fartgränser testas i Tensta

Tensta allé kan få höjd hastighetsgräns – från 30 till 40 kilometer i timmen.

Det är en av ändringarna när nya hastigheter testas på Tenstas gator.

Spånga-Tenstas gator är ett av stadens pilotområden för att testa nya hastighetsgränser.

I dag, tisdag, ska trafik- och renhållningsnämnden fatta beslut om en översyn av hastighetsgränserna i Stockholms stad.

Förslaget, som ska skickas ut på remiss, innebär att flera gator och vägar i Spånga-Tensta kan få sänkt hastighet.

– Stockholmarna ska känna sig trygga och säkra i trafiken. Genom en hastighetsöversyn anpassas hastigheterna till omkringliggande miljö, vilket kommer att ha en positiv effekt på trafiksäkerheten, trygghet för boende, gående och cyklister samt miljön, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

En del gator i pilotområdena föreslås få höjda hastighetsgränser. Ambitionen har varit att få fram en hastighet som passar varje enskild gata bäst.

Trafikkontoret föreslår att hela stadens hastighetsgränser ska ses över enligt samma metoder som för pilotområdena. Tre stadsdelsområden per år tror de är rimligt att hinna med, vilket innebär att hela staden har en hastighetsplan i slutet av 2016.

I slutet av 2017 kan en omskyltning av alla områden i Stockholms stad vara genomförd.

Så här fort kan man få köra på din gata:

Tensta allé: 40 km/h.

Hjulsta backar: 30 km/h merparten av sträckan. 40 km/h södra delen.

Tenstavägen: 40 km/h.

Hjulstastråket: 40 km/h.

Hagstråket: 40 km/h.

Tenstastråket: 40 km/h.