ANNONS

Klart: Åtta vägar får nya fartgränser

Bostadsområde i Liljeholmen med 30-gräns
30-gräns ska gälla framför allt utanför skolor och utanför förskolor, när barn vistas där.
Ikväll fattade kommunfullmäktige beslut om ändrad fartgräns på åtta vägar i Hägersten-Liljeholmen.
Beslutet ingår i en stor satsning som ska göra Stockholmstrafiken säkrare för oskyddade trafikanter.
ANNONS

I princip handlar projektet som att mönstra ut 50 km/h som hastighet och göra 30 och 40 km/h till bashastigheter. Samtidigt blir ett antal 70-vägar 60-vägar.

– Syftet är att få ner trafikrytmen och skapa en högre trafiksäkerhet så att oskyddade trafikanter – främst gående och cyklister – får en tryggare miljö att vistas i, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Mitt i.

I de flesta fall handlar det om sänkningar av hastigheten – ofta från 50 km/h till 40 eller 30 km/h. Men det finns också sträckor där hastighetsgränsen justeras uppåt, som delar av Liljeholmsvägen och delar av Elsa Brändströms gata.

Förutom att sätta upp nya hastighetsskyltar handlar det om förändringar i den fysiska trafikmiljön, som olika avsmalningar, nya cirkulationsplatser, nya övergångsställen, refuger, busskuddar och förbättrad belysning.

– Dessvärre räcker det inte att byta ut hastighetsskyltarna, även om man hade önskat det. Men vi tvingas göra de här säkerhetsåtgärderna, säger Daniel Hedén.

Satsningen i Hägersten-Liljeholmen är en del av ett stort paket i hela staden med en totalbudget på 750 miljoner kronor. 23,4 av de miljonerna går till trafiksäkerhetsåtgärder i Hägersten-Liljeholmen.

Arbetet ska inledas 2019 och väntas ta tre år att genomföra.

I Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram är målsättningen för 2020 att andelen trafikanter som håller hastighetsgränsen ska vara 98 procent – att jämföra med en uppskattad efterlevnad på 50 procent 2009.

ANNONS
Fakta

Så här ändras hastighetsgränserna i Hägersten-Liljeholmen

Elsa Brändströms gata (väster om Ellen Keys gata)

Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 km/h på södra delen av sträckan, sänks från 50 till 40 km/h på norra delen av sträckan. Busskuddar vid övergångsställena.

Elsa Brändströms gata (öster om Ellen Keys gata)
Hastighetsgränsen sänks från 50 till 40 km/h. Busskuddar och flyttade övergångsställen.

Elektravägen
I dag 50 km/h. Sänks till till 40 km/h.

Gamla Södertäljevägen

I dag 50 km/h. Sänks till 40 km/h.

Liljeholmsvägen
Hastighetsgränsen höjs från 30 till 40 km/h på del av sträckan och sänks från 50 till 40 km/h på del av sträckan.

Liljeholmsinfarten
I dag 50 km/h. Sänks till 40 km/h. Andra ändringar är busskuddar, smalare körfält och bredare mittrefug.

Vantörsvägen
I dag 50 km/h och 30 km/h. Ny fartgräns blir 40 km/h längs hela sträckan förutom vid förskolan, där den blir 30 km/h under tider då barn är där. Nya trafiksignaler i korsningen Vantörsvägen-Fruängsgatan

Västbergavägen och östra delen av Mikrofonvägen

Hastighetsgränsen sänks från 50 till 40 km/h på Västbergavägen. På östra delen av Mikrofonvägen höjs den från 30 till 40 km/h. Korsningen Västbergavägen-Elektravägen blir rondell.

Källa: Trafikkontoret
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Söderort - Liljeholmen Älvsjö Hägersten direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.