Nya företag ska lockas till Fittja

Ett jobb står högst upp på många Fittjabors önskelista.

Nu håller kommunen på med ett program som ska göra området bättre att bo i.

Fittja är det tredje området i Botkyrka kommun som ska få ett program som ska göra området mer attraktivt. Dialoger med medborgarna har visat vad Fittjaborna ser för möjligheter och utmaningar i området. Många ser jobben som en i högsta grad viktig fråga.

Den öppna arbetslösheten i Fittja låg i oktober förra året på 8,6 procent. Och de som har jobb åker i hög grad till Stockholm eller Solna, enligt kommunens underlag.

Därför är jobben en av de viktigaste punkterna i det förslag till utvecklingsprogram som Botkyrka kommun tagit fram. Ett sätt att skapa arbetstillfällen kan vara locka företag till etablering i och nära Fittja. En annan idé är att hjälpa företagare på orten att delta i upphandlingar genom att erbjuda dem kurser eller handledning.

Men utvecklingsprogrammet är ingen snabbverkande medicin. Vissa förändringar kan komma de närmsta åren. Andra ligger längre fram i tiden.

– Det är ganska långa processer att vrida en samhällsutveckling, säger Charlotte Persson, projektledare på kommunledningsförvaltningen.

De senaste åren har kommunen tagit fram utvecklingsprogram för Alby och Tullinge. I Tullinge har exempelvis innevånarna efterlyst möjligheter att leva klimatsmart.

I Alby står jobben precis som i förslaget i Fittja högt upp på dagordningen.

– Det finns olika behov i olika delar av Botkyrka. Det här ger en strategisk inriktning för samhällsutvecklingen och ska få förvaltningarna och politikerna att tänka områdesvis.

Andra prioriterade frågor i förslaget för Fittja är utbildning och hälsa. Målet är att eleverna på skolorna i Fittja ska ha bättre resultat än genomsnittet på skolorna i länet. Och för att skolan i området ska vara attraktiv är det också viktigt att det kringliggande området är attraktivt.

Men redan nu finns planer för hur de centrala delarna ska utvecklas. Bland annat finns planer på en torgliknande miljö i centrum och på att utveckla parken bakom Fittja centrum.