Min lokala hjälte

Nya fornfynd på omtvistad kulle

Ett tolv gånger tolv meter stort forntida hus kan en gång ha stått på Domarringsbacken i Norrö utanför Åkersberga. Det framgår av en ny rapport i det infekterade ärendet.

Striden om det egentligen finns några fornlämningar på Domarringsbacken och om de undersökts ordentligt går vidare.

Under hösten har kullen i Norrö utanför Åkersberga på nytt granskats, den här gången av arkeologen ­Gunilla Larsson, på uppdrag av Hembygdsföreningen och grannen Tage Lundberg.

Nu är hennes rapport färdig. Enligt den finns det i själva verket fler fornlämningar på kullen än den som tidigare något missvisande beskrivits som ”undersökt och borttagen”.

– Jag var på plats för några veckor sedan och såg en förhöjning som tyder på att det finns en husgrund. Det finns även en grop som kan ha varit en källargrop. Jag tänker registrera in det som fornlämning igen, säger ­Gunilla Larsson.

Av rapporten framgår att flera lämningar är omöjliga att upptäcka sommartid då vegetationen är tät. Det kan vara en förklaring till att de aldrig uppmärksammades på 1960-talet då platsen undersöktes. Men på hösten syns de desto tydligare.

Enligt Gunilla Larsson finns förutom de tidigare kända stenringarna även en husgrundsterrass som kan vara äldre än vikingatiden och som mäter 50 gånger 20 meter med stenskoning på gavlarna. Hon har även upptäckt spår efter ett 12 gånger 12 meter stort hus med en möjlig eldhärd i mitten.

Rapporten har fått Tage Lundberg, motståndare till att kullen bebyggs, att begära att kommunen omprövar sitt tre år gamla förhandsbesked om bygglov.

– Enligt förvaltningslagen kan kommunen ändra beslut – om det finns skäl genom ändrade omständigheter, säger han.

Hampe Klein (M), byggnadsnämndens ordförande, väljer att avvakta.

– Om kommunen har förbundit sig att tillåta ett bygge ska det mycket till för att vi ska kunna ändra det. Jag har tittat på beslutet och inte funnit några formella fel.

Enligt honom kan nämnden inte ändra beslutet om inte Riksantikvarieämbetet först ändrar sin uppfattning om kullens status som före detta fornlämning.

Till saken hör att kommunen först tre gånger nekade bygglov med hänvisning till miljöbalken och översiktsplanen innan man gav positivt förhandsbesked 2009.