Nya gatlyktan som styrs av dina rörelser

Ulla Hamilton (M) vill minska energiförbrukningen med rörelsestyrd gatubelysning.
Ulla Hamilton (M) vill minska energiförbrukningen med rörelsestyrd gatubelysning.
Rörelsestyrd gatubelysning kan kapa energiförbrukningen till hälften – utan att tumma på tryggheten.

Efter ett lyckat försök på Kungsholms strand vill trafikkontoret testa tekniken på fler ställen.

Lampor med dimfunktion och ljusstyrning med rörelsedetektor har länge varit allmängods i vardagsrum och på garageuppfarter – åtminstone var för sig. Nu har trafikkontoret kombinerat de två i ett försök med rörelsestyrd gatubelysning längs med Kungsholms strand.

Det fungerar så att ljusstyrkan dimmas ner till hälften när ingen rör sig nära stolpen. Men den som passerar, till fots eller på cykel, märker inte av detta halvmörker eftersom man hela tiden befinner sig i en hundraprocentigt upplyst zon som sträcker sig tre stolpar framåt och tre bakåt.

– Med den här tekniken kan man minska energiförbrukningen med runt 50 procent, säger Anders Hedlund på trafikkontoret.

Prototypstolparna installerades på Kungsholms strand hösten 2012. Under vintern har ett team från Kungliga tekniska högskolan kartlagt förbipasserandes upplevelse av det nya systemet. Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat fanns det innan projektet startade en oro bland Kungsholmsbor om att det skulle kännas otryggt.

– Men den här utvärderingen visar att de inte märkte någon skillnad, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

En förutsättning för att utveckla en rörelsestyrd gatubelysning är led-tekniken, som inte bara är energisnål utan också mer lämpad för reglerbar ljusstyrka.

Än så länge är tekniken dock för dyr för att kunna användas i stor skala.

– Man måste utveckla tekniken kommersiellt för att vi ska kunna få det till en rimlig kostnad. Jag skulle gissa att det tar ett par, tre år innan vi är där, säger Anders Hedlund.

Ulla Hamilton öppnar för att en resurssnålare teknik kan göra det möjligt för staden att utöka gatu- och parkbelysningen till områden där det finns ett behov.

De närmaste åren kommer försöket med rörelsestyrd gatubelysning att fortsätta på andra sträckor i Stockholms stad.