Nya grepp ska rena Vallentunasjön

Täby För ett par veckor sedan skrev Lokaltidningen Mitt i om restaureringen av Vallentunasjön. Projektet har pågått i sex år och hittills kostat ungefär 11 miljoner kronor utan att man uppnått målen för siktdjup och vattenkvalitet.

Nu är det nya tag som gäller. På kommunens webbsida meddelas att representanter från Vallentunasjöns fiskevårdsområde tillsammans med en markägare ska görförsök med pumpning och rening av sjöns vatten.

Parallellt forstätter arbetet med att fiska ut vitfisk. Kommunen tar stöd i en ny forskningsrapport som visar att metoden på sikt ger resultat.