ANNONS

Nya hus kan byggas intill e18

ANNONS

Sundbyberg Trafikverket lämnar över Enköpingsvägen till Sundbybergs stad den 1 maj. Kommunen tänker sänka hastigheten för att minska genomfartstrafik och buller.

En utredning ska också genomföras för att se hur man kan göra om vägen till en stadsgata vilket skulle öppna för möjligheten att bygga nya bostäder intill vägen. Sträckan det gäller går från trafikplats Rissne österut till kommungränsen mot Solna.