Nya hus planeras vid Russinvägen

En tidig idéskiss visar de fem planerade husen med balkonger, närmast i bild.
En tidig idéskiss visar de fem planerade husen med balkonger, närmast i bild.
Fem hus med totalt nya 100 bostadsrätter planeras i ett skogsområde längs med Russinvägen i Hökarängen.

I skogsbacken mittemot de punkthus som ligger i början av Russinvägen planeras fem nya bostadshus. Det är bolaget Svenska Hem i Bromma som vill bygga 100 bostadsrätter, främst ettor och tvåor. Enligt det start-PM som tas upp på stadsbyggnadsnämnden senare den här veckan, är det tänkt att bli tre punkthus och två lamellhus som ska ligga i skogsbranten längs Russinvägens krökning.

Planområdet är cirka 4000 kvadratmeter stort och trädbevuxet. Den nya bebyggelsen ska ”… så långt som det är möjligt ska anpassas till terräng, naturmark och bevaransvärda träd” står det i PM:et. Samtidigt framgår att en arborist redan har undersökt området, och bara hittat fem träd som anses värda att bevara.

Förutsatt att politikerna ger tummen upp ska en ny detaljplan tas fram och ställas ut för samråd i slutet av året.