ANNONS

Nya idrottshallen grävs ner i marken

Den gamla idrottshallen vid Brageskolan i Enebyberg är för liten och ska rivas. Den ska ersättas av en nedgrävd idrottshall.

– Bara den inte naggar på skolgårdens yta är det bra, säger föräldern Karin Falk som har barn i Brageskolan.
ANNONS

Den nuvarande idrottshallen, byggd i slutet av 1950-talet, är trång och opraktisk. En ny hall är ett gammalt önskemål.

– Ända sedan mina barn gick i Brageskolan på 80- och 90-talet har en ny gymnastiksal där stått högst upp på min agenda som lokalpolitiker. Tyvärr har det inte funnits utrymme i kommunens investeringsbudget, säger Torsten Sjögren (M), ordförande i fastighetsnämnden.

Men nu arbetar stadsbyggnadskontoret fram en ny detaljplan som möjliggör bygget av en ny idrottshall. Arbetet kommer att pågå året ut. Sedan ska frågan prövas politiskt och en byggstart kan ske våren 2015.

För någon månad sedan var det samråd med grannarna till den planerade idrottshallen. En del är oroliga för att hallen ska bli för stor.

Trafikfrågor är ett annat ämne som diskuterats.

Enligt Torsten Sjögren kan höjdproblemet lösas genom att hallen grävs ner några meter.

Hans förslag är att idrottshallen uppförs där lågstadieskolan Hagaskolan ligger och att ett nytt hus till Hagaskolan byggs på rivningstomten efter gamla idrottshallen vid Brageskolan.

– Om man ser långsiktigt är Hagaskolan dyr i drift. Den ligger i en 70-talspaviljong som varit barnstuga. Det är bättre att bygga ett gediget i hus som kan stå i 100 år, säger han.

Vart ska Hagaskolans elever ta vägen under byggtiden?

ANNONS

– I en ny skolbyggnad där idrottshallen står i dag.

Den nya större idrottshallen får måttet 22 gånger 44 meter och tillgodoser de flesta inomhus-idrotters behov, bland annat för innebandy, basket och handboll. Hallen skulle därför kunna användas både av föreningslivet och skoleleverna.

Karin Falks två barn Emma, 10, och Oscar, 7, går i Brageskolan respektive Enebyskolan.

Båda spelar innebandy på sin fritid och Karin är lagledare för dottern i laget flickor 04 som hon tränar i idrottshallen i Danderyds gymnasium på lördagar. Även Oscar spelar innebandy i gymnasiets idrottshall som ofta är full med tränande ungdomar.

Emma och Oscar skjutsas i dag till träningen av mamma. De skulle kunna cykla till den nya idrottshallen.

– Jag tycker att det är positivt med en större idrottshall bara den inte inkräktar på skolgården, säger Karin Falk.

Emma och Oscar tränar i dag vid Danderyds gymnasium, men en ny hall skulle göra att de kan träna på hemmaplan.

Om man ser långsiktigt är Hagaskolan dyr i drift. torsten sjögren (M)

Fakta

Där idrottar skoleleverna

Brageskolan är en mellanstadieskola med cirka 300 elever. Idrottshallen som ligger intill skolan används främst av Brageskolans elever.

Hagaskolan är en lågstadieskola med förskoleklass och cirka 200 elever. Skolan ligger ett stenkast från Brageskolan och eleverna har främst gymnastik i Enebyskolan.

Källa: Danderyds kommun

ANNONS