Nya kablar ska ge färre strömavbrott

Nu ska ström­avbrott­en i Huddinge vara ett minne blott. Efter förra årets återkommande ­avbrott har Vattenfall grävt ner åtta kilometer nya högspänningsledningar.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Huddinge kommun drabbats av återkommande strömavbrott. Det handlade om både kortare och längre avbrott.

Många läsare hörde av sig och berättade att de fastnat i hissar och kommit hem till iskalla bostäder med förstörd mat i frysen.

Nu ska strömavbrotten i Huddinge kommun vara ett minne blott.

Under våren har Vattenfall förbättrat elkabelnätet genom att gräva ner åtta kilometer nya högspänningsledningar.

– Kablarna har utsatts för påfrestningar av marken och slitits med tiden. Det stora arbetet har varit att lokalisera var problemen har varit, säger Mikael Björnér, pressansvarig på Vattenfall.

Vad har Vattenfalls årliga risk- och sårbarhetsanalyser visat?

– De har inte visat på några problem. Vi har fått lära oss det här den hårda ­vägen, säger Mikael Björnér.

Enligt Vattenfall är omkring åtta mil kablar i Huddinges elnät från före 1980.

Kan Vattenfall garantera att det inte blir några strömavbrott i framtiden?

– Det kan inget elnäts­bolag garantera. Det finns alltid faktorer som vi inte kan påverka, till exempel en grävmaskin som sätter sin skopa i en kabel, säger Mikael Björnér.

Arbetet har hittills kostat drygt 20 miljoner kronor. Vattenfall kommer att fortsätta förbättra Huddinges elkabelnät.

Efter årsskiftet har Huddinge kommun inte drabbats av några strömavbrott.

Fakta

Så ersätts du vid strömavbrott

Avbrott längre än sex timmar ersätts med 300 kronor. Mellan 12 och 24 timmar är ersättningen med 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden.

Avbrott anmäls till Vattenfalls kundservice.

Den som har fått något förstört på grund av ett elavbrott kan också vända sig till kundservice med sina anspråk, högst ett år efter strömavbrottet.

Källa: Vattenfall