Nya kodlås kan sätta äldre i knipa

Kommunen inför nyckelfri hemtjänst, men de nya kodlåsen är inte certifierade.

– Det kan påverka om du får ut ersättning på hemförsäkringen, säger Lotta Mauritzon på Stöldskyddsföreningen.

Den nyckelfria hemtjänsten som genomförs i hela kommunen innebär att alla med hemtjänst eller trygghetslarm får ett motordrivet vred monterat på insidan av dörren.

Då blir det möjligt för hemtjänstpersonal att snabbt öppna kundernas dörrar med hjälp av en personlig inloggning på mobilen.

Men de nya kodlåsen når inte upp till minikraven på godkänd standard – klass tre – som utfärdas av Stöldskyddsföreningen (SSF), och som många försäkringsbolag kräver.

– De är inte godkända i dagsläget och eftersom de saknar certifiering vet man inte vad den här låstypen klarar av att stå emot, säger Lotta Mauritzon på SSF.

Att ha ett digitalt lås jämställs av vissa försäkringsbolag med att man lämnar ut en nyckel till grannen eller en bekant – en situation som många inte ersätter.

Enligt Helena Åhman, avdelningschef på socialkontoret, har alla berörda fått tydlig information.

– Det finns försäkringsbolag som ersätter och andra som inte gör det. Det är upp till och var och en att ta kontakt med sitt bolag och se vad som gäller, säger hon.

När ett lås certifieras genomförs en rad olika tester av i ett labb, till exempel hur väl det står emot en såg eller slag. En omarbetning av den gällande normen är på gång där även elektromekaniska lås kommer att ingå.

– Det blir troligen så att man till exempel inte ska kunna stå på gatan och öppna utan måste befinna sig nära dörren, säger Lotta Mauritzon.

Fakta

SSF ger rekommendationer

Ett lås ska kunna stå emot angrepp från till exempel inbrottstjuvar. SSF rekommenderar lås som uppfyller specifika krav och som har certifierats av en tredje part.

SSF utfärdar ”normer” för hur ett lås ska vara på uppdrag av försäkringsbolagens branschorganisation Svensk försäkring.

Alla separata delar av ett traditionellt lås som låscylinder, låshus, slutbleck och förstärkningsbehör måste godkännas.

Källa: SSF