Anställd på skola anmälde rasism

En anställd inom skolan i Farsta har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen, DO, på grund av rasistsiska trakasserier och diskriminering.

”Ingen har behandlat mig så öppet rasistiskt och så kränkande”, skriver den anställde, som har bott många år i Sverige, i sin anmälan.

Upprinnelsen är en händelse i början av terminen, då en ny kollega flera gånger ska ha sagt åt honom att åka till Afrika.

”Han sa till mig att jag passar bättre i Afrika tillsammans med Mandela eftersom jag är mörkhyad”, skriver han.

När den anställde tog upp saken med sin chef ska chefen ha försvarat kollegan och sagt att det inte alls handlade om rasism.

Den anställde blev senare omplacerad och gick miste om en tjänst han ansåg sig ha förtur till. I anmälan hävdar han att det handlar om etnisk diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen har inlett en utredning och begärt in ett yttrande från personalavdelningen på Stockholms stad.