Nya kvarteren ska få fabrikskänsla

Snart växer en ny stadsmiljö fram i centrala Sundbyberg – tre kvarter som ska knyta ihop centrum med Annedal i Bromma.

Området blir urbant och miljöprofilerat med tegelfasader som knyter an till stadens historia.

Nu har planen för kvarteret Kabeln godkänts. Det som i dag är en stor parkeringsplats vid Löfströms allé ska inom några år förvandlas till en myllrande stadsbebyggelse med gångstråk, bostäder och restauranger.

Redan om tre år kan de första husen stå klara, hoppas kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

– Det här är första chansen på länge att bygga tät stad och förlänga stadsmiljön. Mitt i kvarteret ska vi bygga ett gångstråk som binder samman Sundbyberg med Annedal, säger han.

Stråket kommer att gå från Vasa­gatan till Annedal via Marabouparken och kantas av butiker och restauranger. Förhoppningen är också att få till ett utomhusgalleri på en del av sträckan.

Höjden på husen i kvarteret kommer att variera mellan 4 och 14 våningar för att skapa en livlig siluett. Ett höghus med 16 våningar planeras vid Marabouparken.

En genomgående idé är byggnaderna ska knyta an till telefonkabelfabriken – som länge var Sundbybergs största arbetsgivare – genom gatufasader i tegel.

– Industribyggnaden kommer att vara kvar och de nya byggnaderna kopplas an till den för att man som gammal sundbybergare ska känna igen sig, säger Jonas Nygren.

Tanken är att skapa en urban stadsmiljö med naturliga mötesplatser i form av torg. Det kommer att finnas gott om gröna ytor och husen ska byggas med miljövänliga och hållbara material.

Enligt detaljplanen finns det utrymme för runt 370 lägenheter men exakt hur många nya bostäder det blir är inte klart än. Inte heller fördelningen mellan olika upplåtelseformer.

– Bostadsrätter kommer det med största sannolikhet att bli men i hur stor utsträckning vet vi inte än. Vad gäller hyresrätter ­säger vi inte nej till det i dag, säger Markus Pfister, fastighetschef på Diligentia som äger marken.

För att kvarteret inte ska bli en sovstad blandas bostäder med kontor och samhällsservice.

– Det fattas kommunikation mellan Sundbybergs stadskärna och Annedal, kvarteret Kabeln ligger ju mitt emellan. Det är en pusselbit som saknas för att läka ihop staden med Annedal, säger Markus Pfister.

Det här är första chansen på länge att bygga tät stad och förlänga stads­miljön.Jonas Nygren (S)

Fakta

Så förlängs stadskärnan

370 bostäder ska byggas i tre nya kvarter. Fördelningen mellan hyres- och bostadsrätter är ännu inte klar, men det blir en blandning.

Kvarteren ska innehålla kontor, handel och samhällsservice.

Gatufasaderna kommer att ha ett släktskap med kabelfabriken och vara av olika sorters tegel. Gårdsfasadernas utformning är mer fri.

På hustaken finns möjlighet att anlägga grönytor och på gårdarna ska ”rain gardens” förenkla vattenhanteringen.