Nya mål för Sollentunas förskolor

Nu ska kvalitén höjas i förskolan. Igår beslutade barn- och ungdomsnämnden om att införa tre nya målsättningar för verksamheten.

Kommunen har tidigare tre mål som gäller alla grundskolor – att alla elever ska nå målen i alla ämnen, att Sollentunas skolor ska ha landets högsta meritvärde och alla barn och elever ska känna sig trygga. Men eftersom betyg och meritvärden inte är en del av förskolan, har majoriteten nu beslutat att fastställa tre specifika mål för verksamheten; trygghet, socialt samspel och hög pedagogisk kvalité.

– Skolresan börjar med förskolan. Därför är det en självklarhet att vi även här ska ha tydliga mål för verksamheten. På det sättet kan vi följa upp våra förskolors arbete på ett aktivt och kvalitetssäkert sätt, säger Soley Aksöz Lithborn (M), Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i ett pressmeddelande.