Nya motgångar för Familjeparken

För att få in åsikter om Familjeparken i Hågelby skulle kommunen visa upp planerna på medborgarkontoren.

Men när en privatperson försökte se handlingarna saknades de.

Den planerade Familje­parken har omgärdats av överklaganden och förseningar. Tidigare i år underkändes detaljplanen på grund av en miss. Under våren har en ny varit utställd på kommunens medborgarkontor – men nu har processen anmälts till Justitie­ombudsmannen (JO).

– Hela utställningsförfarandet har varit bedrövligt, säger Carl-Henrik Ramsay i Rönninge, som ligger bakom anmälan.

Han besökte samtliga medborgarkontor och begärde att få se utställningen. Men på två av kontoren fanns inga handlingar alls. På andra fanns bara delar av utställningen, och på något ställe kände personalen inte ens till utställningen trots att den fanns på kontoret.

– I Tumba avvisades vi först av två tjänstemän innan en tredje person som egentligen inte hörde till kontoret utan var där tillfälligt kunde säga att utställningen fanns där, säger han.

Familjeparkens projektchef Anders Nilsson beklagar att utställningen inte har funnits på kontoren.

– Mig veterligen har vi försett kontoren med fullständiga utställningar, de har fått fötter av en eller annan anledning. Det är väldigt tråkigt.

Vad har hänt?

– Jag vill inte spekulera i det, men om något försvinner eller stjäls från våra medborgarkontor är det väldigt olyckligt.

Hur ser du på att personalen inte har vetat om att utställningen har funnits på kontoret?

– Jag känner inte till varför det har blivit så. Men vi håller på att titta på det internt för att se om något har brustit.

Fakta

Remisstiden har förlängts

Kommunen har beslutat att förlänga remisstiden för detaljplanen till den 31 juli, för att få tid att gå igenom alla synpunkter som har inkommit.

Fram till dess kommer utställningen att finnas på Kommunhuset i Tumba och på kommunens hemsida, men inte på medborgarkontoren.

I stället ska personalen där hjälpa till att guida folk till hemsidan.

Källa: Botkyrka kommun