Nya naturreservatet tar form i Rösjöskogen

Tom Meurling vid en av de grillplatser som ska rustas upp.
Tom Meurling vid en av de grillplatser som ska rustas upp.
Nya grillplatser och mer kärlek till blommor och träd. Rösjöskogens nya naturreservat håller på att göras i ordning.

– Här ska man bara vara, säger naturvårdaren Tom Meurling.

Ett fält med vitsippor dyker upp i skogen. I närheten ligget ett dött träd som är avsågat så att det inte ligger i vägen på gångstigen, men till skillnad från i vanlig skog ska resten av det döda trädet ligga kvar på marken.

– Generellt städar man för mycket i skogen. Här i naturreservatet spar vi döda träd om de inte utgör någon risk på stigarna. De döda träden behövs. Det är mycket insekter i dem och hackspettar och andra fåglar bygger bon i dem, säger Tom Meurling.

Han visar runt i Rösjöskogens nya naturreservat där vårtecken som huggormar, myrstackar och joggande Sollentunabor huserar.

– I naturreservatet kan du lyssna på vinden och fåglarna. Det finns många stigar här och inget kopplingstvång för hundar, men de ska hållas under uppsikt som om de vore kopplade, säger han.

För två år sedan klubbade Sollentuna kommun igenom att Rösjöskogen skulle bli ett naturreservat. Detta för att skogen garanterat ska vara kvar när bostäder byggs i framtiden.

I år har arbetet satts igång för att förverkliga planen och förra helgen informerades Sollentunaborna om det nya reservatet vid en korvgrillning i Kolartorp.

I vår, sommar och höst sätts flera grillplatser – några av dem handikappvänliga – upp vid Kolartorp, Södersätra, Rösjön och i skogen. Även själva naturen ska förbättras. Våtmarken vid Kolartorp ska rustas upp och åtgärder ska sättas in som gynnar lövträd och buskar med blommor och bär vid Kolartorp och Påtåker till exempel.

– Vi ska sköta skogen och öka den biologiska mångfalden.

Fakta

Fyra reservat

Östra Järvafältet: Naturreservat med åkrar, skog och fornlämningar sedan 1979.

Rösjöskogen: Rekreations- och friluftsområde.

Tegelhagsskogen: Här finns planer på ett naturreservat.

Södra Törnskogen: Kommunen har bestämt att ett vildmarksreservat ska införas, beslutet är överklagat.