Min lokala hjälte

Nya naturskolor ska startas

Miljöverkstan i Flaten har redan i dag tusentals besök från olika skolor i Stockholmsområdet. Här paddlar elever från närliggande Kärrtorps gymnasium.
Miljöverkstan i Flaten har redan i dag tusentals besök från olika skolor i Stockholmsområdet. Här paddlar elever från närliggande Kärrtorps gymnasium.
Först ut är den planerade etableringen av en naturskola i Flaten-reservatet. Därefter kan det bli fler naturskolor runt om i Stockholm, enligt skolborgarrådet Olle Burell (S).
– Vi har bestämt oss för att leta efter fler platser, men de namngivna nu är Flaten och Eggeby.

Majoriteten presenterar budgeten för 2017 först i morgon onsdag, men redan nu kan Mitt i avslöja att S och MP vill satsa på att fler barn och unga ska få möjlighet att lära mitt i naturen. Både miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) och skolborgarrådet Olle Burell (S) har slutit upp kring budgetförslaget.

– Vi vill lyfta fram de tillgångar som Stockholm stad har. Det är så fantastiska naturområden som kan bli gigantiska klassrum, förklarar Olle Burell.

Det handlar om att konkretisera skolans uppdrag om att verka för en hållbar livsstil, men enligt Olle Burell kan dessutom biologi- och mattelektioner bland stock och sten ge bättre skolresultat.

– Jag ser det som ett sätt att minska skolsegregationen och ge alla elever tillgång till denna stads fantastiska miljöer. Det kommer öka skolresultaten genom att eleverna kommer ut i naturen och när de på plats får undervisning blir eleverna mer motiverade, säger Olle Burell.

I dag finns fältskolan Eggeby gård i norra Stockholm, som tar emot över 5000 elever varje år, men tidvis har haft ansträngd ekonomi. Redan nästan år kan det alltså bli aktuellt med en liknande naturskola i Flatens naturreservat i söderort. Tanken från S och MP är att bygga vidare på samarbetet med den ideella föreningen Miljöverkstan, som dock också är i skriande behov av pengar för att inte behöva lägga ner sin verksamhet redan i höst.

– Våra pengar tar slut 31 oktober, säger Patrik Pelosio, verksamhetschef på Miljöverkstan i Flaten.

Skolborgarrådet Olle Burell nämner att satsningen i Flaten kanske kan hamna på en halv miljon kronor om året, vilket är på samma nivå som grundbidraget från utbildningsförvaltningen till Eggeby gårds naturskola. Inga pengar är dock öronmärkt för naturskoleprojektet i den nya budgetsatsningen.

– För vår del måste vi få till en budget. Några 500 000 kronor räcker inte till löner, hyror och annat, säger Patrik Pelosio och tillägger att föreningen ändå ser positivt på att politikerna lagt in något i budgeten och vill fortsätta samarbeta eftersom det då är lättare för att få med andra bidragsgivare.

Satsningen på naturskolor innebär också att utbildningsnämnden under 2017 ska fortsätta utveckla konceptet och etablera nya naturskolor i staden.

– Vi är väldigt glada om ideella organisationer vill samarbeta med oss. Det kan göra det möjligt att starta fler naturskolor, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Fakta

Naturskolor – så funkar det

I Sverige finns cirka 90 naturskolor som är medlemmar i riksorganisationen Naturskoleföreningen. Dessa fältskolor vill lära barn och unga naturvetenskap men också matematik genom speciell utomhuspedagogik. Elever får i många fall ha lektioner ute i skog och mark. Naturskolor riktar sig främst mot barn och ungdomar, men har också fortbildning för lärare och samarbetar med lärarutbildningar. Många naturskolor har en kommun som huvudman medan andra får kommunbidrag men också måste locka skolor att abonnera på deras tjänster.

Källa: naturskola.se