Nya planer för bostäder intill Bagisskogen

Mellan 400 och 700 bostäder kan komma att byggas mellan Bagarmossen och Skarpnäck. Men någon genomfartsgata för biltrafik finns inte inritad i förslaget, betonar stadsbyggnadskontoret.

Det framgår av det stora planprogram som nu ligger ute på stadsbyggnadskontorets hemsida. Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om byggplanerna som mötts av både ris och ros. Många oroar sig för att en exploatering ska förstöra de naturvärden som finns i Bagisskogen, medan andra tror att fler bostäder och invånare skulle ge båda stadsdelarna ett uppsving.

Planprogrammet består av fyra delområden. Vid Bergholmsskolan i Bagarmossen kan 200–300 bostäder bli verklighet. Här föreslås både bostäder och studentbostäder. I bottenvåningarna ska det finnas förskolelokaler och eventuellt någon mindre verksamhet.

Delområde två ligger vid fotbollsplanen, där man vill bygga en stor förskola, en park och cirka 60 bostäder. En lokalgata från Rusthållarvägen ska gå till bostäderna. Söderut ska den fortsätta som gång- och cykelväg. Det ska dock inte vara omöjligt att förlänga den som en körbar gata i framtiden, skriver tjänstemännen.

Kulturmiljön vid Bergholmstorget i delområde tre ska ges möjligheter att utvecklas till en mötesplats. Och det fjärde området i Skarpnäck väntas rymma två bostadskvarter med mellan 200 och 300 bostäder.

Planprogrammet är nu ute på samråd. Tycka till om planerna kan man göra till och med den 31 augusti.

Någon genomfartsgata för biltrafik finns inte inritad i förslaget.