Nya planer för Vårbergs IP

Skärholmens stadsdelsförvaltning har i uppdrag att hitta nya lokaler till fritidsverksamhet för barn och unga i åldrarna 12 till 19 år.

Vårberg Skärholmens stadsdelsförvaltning har i uppdrag att hitta nya lokaler till fritidsverksamhet för barn och unga i åldrarna 12 till 19 år.

Nu utreder man möjligheten att inrymma lokalerna i Vårbergs IP, som ska byggas om och utvecklas.

2013 var 34 procent av pojkarna och 14 procent av flickorna på högstadiet i Skärholmens stadsdels- område med i en idrottsförening.