Min lokala hjälte

Nya platser för flyktingboende undersöks

Nu är kommunerna enligt lag skyldiga att ordna boende i kommunen åt de nyanlända de ansvarar för.
Nu är kommunerna enligt lag skyldiga att ordna boende i kommunen åt de nyanlända de ansvarar för.
Nu prövas Åby gärde som en ny möjlig plats att bygga ett så kallat modulboende för nyanlända flyktingar.

Vallentuna kommun bygger just nu ett flertal boenden för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.

Nu undersöker man fler platser att bygga på. 30 maj beslutade kommunstyrelsen att undersöka om det gå att bygga modulbostäder på Åby gärde. Kommunen skriver på sin hemsida att prognoserna för hur många flyktingar som kan väntas komma till Sverige är mer osäker än någonsin.

Därför vill man ha planer som snabbt gå att ändra. Kommunen vill i ett tidigt skede undersöka eventuella hinder att bygga just här. Man tittar också på en eventuell placering för bostäder på en del av ängen norr om Tellusvägen.

I Brottby, i Ekskogen och på Ekebyvägen finns mer långtgångna planer på olika modulbostäder.

Samtliga boenden som byggs ska enligt kommunen vara tillfälliga. Bygglov har hittills getts i fem år. Sedan ska boendena bort.