Nya regler efter dyr konferensnota

Konferensresan med fyra övernattningar kostade cirka 12 000 kronor per person. Av dessa står knappt 10 000 kronor för flygresa, logi på 4-stjärnigt hotell samt mat och kaffe.
Konferensresan med fyra övernattningar kostade cirka 12 000 kronor per person. Av dessa står knappt 10 000 kronor för flygresa, logi på 4-stjärnigt hotell samt mat och kaffe.
Katarina Kämpe
Katarina Kämpe
Rudbecks konferens i Portugal kostade över 2 miljoner skattekronor.

Nu skärper kommunen sina regler för utlandsresor.

I slutet av oktober åkte 167 anställda vid Rudbecks gymnasium på en konferensresa till Lissabon. Med tre dagar och fyra övernattningar landade notan på mellan 2,1 och 2,2 miljoner kronor – eller cirka 12 000 kronor för var och en av de 180 personer som från början beräknades delta.

Resan har väckt intern kritik i kommunhuset.

– Många gånger finns det skäl att titta på goda exempel i andra länder. Då är vi absolut öppna för att skicka ut en liten delegation, men då talar vi om 5 eller 10 personer, säger kommundirektören Katarina Kämpe.

Bland programpunkterna fanns utvärdering av ett iPad-projekt, bemötande av elever med olika sociala beteenden samt ett visionsarbete kring elevernas kompetensbehov. Detta är något som bör göras på hemmaplan, menar Katarina Kämpe.

– Det är för kostsamt att åka så stora delegationer på utlandsresor.

Med anledning av konferensresan skärper kommunen nu reglerna för utlandsresor. Hädanefter måste alla beslut med fler än fem deltagare tas av kommunstyrelsen, dess arbetsutskott eller av kommundirektören.

– Det är jätteviktigt att ha en kostnadsmedvetenhet och en effektiv hantering av skattepengar, säger Katarina Kämpe.

Inför beslutet om resan, som togs av gymnasiechefen Per Frithiofson, ställde Helene Bengtson, chef på utbildnings- och arbetsmarknadskontoret, några krav. Ett var att den skulle förankras hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Anders Morin (FP).

Han bekräftar att han blev informerad och uppger att han kände förtroende för hur resan skulle organiseras baserat på skolans positiva resultat och ekonomi. Men när han tittar i backspegeln ångrar han dock att han inte tog frågan vidare.

– Om man ser det ur kommuninvånarnas perspektiv finns det en risk att det uppfattas som att det inte är tillräckligt bra använda skattepengar. Min bedömning blir att den skulle ha förlagts i stockholmsområdet.

Ett annat krav från Helene Bengtson var att resan inte skulle kosta mer än en konferens inom landet.

– Jag fick information om att valet av förläggningsort inte innebar en merkostnad, vilket var otroligt viktigt för mig, säger hon.

Slutsatsen bygger på en jämförelse med konferensanläggningen Bergendahl i Sollentuna.

– Jag frågade lite löst och det skulle kosta närmare 9 000 kronor per person för mat och logi. Med tillägg för konferenslokaler låg det i nivå med vad det kostade att åka till Portugal, säger Per Frithiofson.

Tycker du att det var en rimlig prioritering av Rudbecks medel?

– Ja, jag tycker att det var en bra prioritering. Det var en väldigt lyckad resa och jag har hört att man spontant har sett skillnad direkt när det gäller sammanhållningen. Sedan kan jag tycka att det är synd att prislappen blev högre än de 1,9 miljoner jag räknat med från början.