Nya regler för kommunens flaggning

SOLLENTUNA Den svenska flaggan ska i fortsättningen alltid hänga på hedersplats i mitten, omgiven av exempelvis EU:s och FN:s flaggor.

Det förelås i nya regler som kommunen har tagit fram.

Det är Alliansen i Sollentuna som har gett kommunledningskontoret i uppdrag att se över reglerna för hur det ska flaggas i kommunen. I förslaget till kommunstyrelsen står det bland annat att det dagligen ska flaggas på Turebergs torg. Då ska en svensk och en EU-flagga omgärdas av två Sollentunaflaggor.

Kommunen har också sett över sina riktlinjer för representation och gåvor.

Fanan ska upp varje dag vid Turebergs torg.