ANNONS

Nya regler för övningskörning

ANNONS

Trafik Handledare vid privat övningskörning får som mest ha 15 elever samtidigt från och med den 1 februari.

Transportstyrelsen, som godkänner ansökan om handledare, vill på det sättet göra det svårare för dem som sysslar med olaglig trafikskoleverksamhet.

En annan förändring är att en handledare inte längre själv kan välja att upphäva sitt handledarskap, utan det gäller i fem år.