Nya regler slår hårt mot socialtjänsten

Socialtjänsten på Östermalm brottas med ett rekordstort underskott på 10 miljoner kronor.

Nu kan nya regler från stadshuset leda till att man förlorar 3 miljoner i bidrag.

– Det är en katastrof, säger Anna-Lena Christensson Österberg, avdelningschef på Östermalm.

Kommunstyrelsen håller just nu på att se över modellen för hur resursfördelning för ekonomiskt bistånd ska fördelas mellan de olika stadsdelarna i Stockholm.

Förslaget innebär att stadsdelarna i ytterstaden får mer pengar än tidigare samtidigt som innerstaden får mindre.

Men förslaget kommer att slå extra hårt mot Östermalm – som får en kraftigt minskad fördelning av pengar – runt 10 procent eller drygt 3 miljoner kronor.

Förvaltningen är mycket kritisk till förslaget och vill att den nya modellen ska omarbetas.

– Det är en katastrof för oss. Vi har redan ett mycket bekymmersamt ekonomiskt läge på socialtjänsten och det kommer att slå hårt, säger Anna-Lena Christensson Österberg, avdelningschef på socialtjänsten.

Redan i år har Östermalm överskridit budgeten för ekonomiskt bistånd med 4 miljoner kronor, det är en miljon mer än vad man tidigare trodde.

Om det nya förslaget går igenom kommer man alltså gå ytterligare 3 miljoner kronor back.

Allt som allt brottas socialtjänsten redan med ett underskott på 10 miljoner kronor – det största hittills i förvaltningens moderna historia.

– Det är väldigt tråkigt och det innebär att vi måste vidta åtgärder. Vi håller just nu på att se över alla verksamheter som inte är obligatoriska för oss så vi kan få ner kostnaderna. Men det innebär inte att de som är berättigade stöd inte kommer att få hjälp, säger Anna–Lena Christensson Österberg.

Flera besparingar är att vänta. Bland annat ska förvaltningen bli mer strikt när det gäller biståndsbedömningar till behövande.

Man ska också ompröva kontaktpersonsbeslut samt se över boendestöd för dem med psykisk ohälsa och gruppboendet på Sandhamnsgatan ska omvandlas.