Nya reservatet 237 hektar stort

Rinkebyskogen blir naturreservat i december.

Men reservatets yta har krympts rejält från den storlek som var tänkt från början.

Mauritz och Ann-Louise Gyllenbern, som är ute och går i Rinkebyskogen med sina dvärgschnauzers Amelia, Louise och Molly, är glada över att Rinkebyskogen blir naturreservat.

– Jättebra. Jag är tacksam. Nu tar man bort risken att skogen naggas i kanten av bebyggelse, säger Mauritz Gyllenbern.

De bor granne med Rinkebyskogen och har tillbringat mycket tid i skogen med sina barn.

– Båda barnen springer här, spåren utnyttjas flitigt och vi plockar svamp, säger Ann-Louise Gyllenbern.

Mot norr gränsar det nya naturreservatet mot tätbebyggda villaområden i Täby.

Väster om naturreservatet ligger skogsområden och villabebyggelse i Sollentuna.

Att det ska vara lätt att ta sig till naturreservatet med kollektivtrafik är ett mål, ett annat är att välskötta viloplatser ska finnas för alla besökare som rör sig längs områdets leder.

Kommunalrådet Siv Sahlström (C) är en av dem som särskilt glädjer sig åt det kommande beslutet i kommunfullmäktige.

– Det är den största fråga jag drivit i så många år och som leder till framgång. Det är klart det är väldigt roligt, säger hon.

Att Rinkebyskogen skulle bli naturreservat och att det inte skulle byggas någon skyskrapa på OK/Q8 tomten var två frågor som centern gick till val på och som centern krävde skulle genomföras för att partiet skulle samarbeta med moderaterna och kristdemokraterna.

Naturreservatet blir emellertid bara 237 hektar, det vill säga en tredjedel mindre yta än det var tänkt från början.

De 99 hektar av Rinkebyskogen som lämnas utanför ägs ännu av Sveaskog och Stockholms stift.

– Vi kunde inte enas om priset. De ville inte ändra sig, säger Siv Sahlström.

Kommunen hoppas att i ett senare skede kunna köpa och införliva de skogsbitar som Sveaskogs och Stockholms stift äger.

Det är bra att Rinkebyskogen blir naturreservat tycker Mauritz och Ann-Louise Gyllenbern.

Fakta

Fågellivet ska bli rikare i reservatet

Syftet med naturreservatet är bland annat att erbjuda rekreation, motion och friluftsliv och att bevara värdefull naturmiljö.

Större delen av Rinkebyskogen består av blandad skog med träden gran, tall, björk och asp.

Den blandade skogen stärker förutsättningarna för ett rikt fågelliv enligt kommunens beskrivning av det blivande reservatet.