Nya Riksten får en återvinningsstation

Riksten Kommunen har bifallit ett medborgarförslag – om en ny återvinningsstation.

Botkyrkabon skrev till kommunen och önskade en återvinningsstation i Riksten. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är det företag som äger stationerna i Botkyrka och företaget ställde sig positivt till förslaget.

FTI har beviljats bygglov för en station vid Friluftsvägen-Hanvedens Allé.