Nya riktlinjer mot våldsbejakande extremism

Finansborgarrådet Karin Wanngård (S).
Finansborgarrådet Karin Wanngård (S).
Stockholms stad har tagit fram ett förslag på riktlinjer om hur staden ska arbeta mot våldsbejakande extremism.

Stadsdelsnämnderna ska nu arbeta fram egna lokala handlingsplaner.

De nya riktlinjerna om hur staden ska arbeta mot våldsbejakande extremism är framtagna av samtliga partier i kommunstyrelsen.

Partierna som ingått i torsdagens överenskommelse om de nya riktlinjerna är Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Feministiskt Initiativ.

– Den våldsbejakande extremismen är ett hot mot vår demokratiska samhällsordning och överenskommelsen visar tydligt att de demokratiska partierna i Stockholm är beredda att gemensamt och systematiskt avvärja hoten, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i ett pressmeddelande.

– Utvecklingen i vår omvärld visar tyvärr på behovet av att Stockholm behöver en strategi mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar därför att vi nu i en bred överenskommelse, kan påbörja det viktiga arbetet för att både förebygga rekrytering till våldsbejakande grupper och att straffa dem som begår extremistiskt motiverade brott, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd i samma pressmeddelande från staden.

I riktlinjerna står det att behovet av insatser kan variera mellan olika delar av staden beroende på hur lägesbilden ser ut och vilka extremistiska grupper som finns lokalt.

Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med polisen ha en aktuell analys av läget när det gäller våldsbejakande extremism i det egna stadsdelsnämndsområdet.

Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att arbeta fram lokala handlingsplaner som sedan kommer att antas av kommunstyrelsen.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser i Stockholms stad har ansvar för genomförandet av de stadsövergripande riktlinjerna.

– Det är nu oerhört viktigt att vi får ett konkret arbete mot radikalisering och extremism så att våra socialsekreterare, lärare och annan personal vet vad de ska göra när de möter våldsbejakande tendenser. Stockholm har utmaningar i form av miljöer där de demokratiska värderingarna möter motstånd och vi måste göra allt för att bryta den utvecklingen, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.

Förslaget till de nya riktlinjerna mot våldsbejakande extremism finns att ladda ner som pdf på Stockholms stads hemsida.