Nya satellitboenden ska byggas

Efter ett medborgarförslag om fler satellitlägenheter till personer med funktionsnedsättning så godkänner stadsdelsnämnden att sju nya lägenheter. Förvaltningen instämmer om att fler lägenheter behövs. Lägenheterna kommer att byggas i tre olika portar i kvarteret Golvläggaren och de kommer att stå klara i december 2015.