Nya skärpta rutiner efter fakturabrister

Sollentuna kommun skärper rutinerna för fakturor till leverantörer efter en granskning.

– Vi måste hantera kommuninvånarnas pengar säkert, säger ekonomichefen Håkan Wikman.

Under hösten 2013 granskade en extern revisor hur Sollentuna kommun hanterade faktureringen till kommunens leverantörer.

Ett antal brister upptäcktes. Bland annat hade vissa fakturor endast attesterats av en ensam person på kommunen.

– Nu har vi lagt in en spärr i systemet som omöjliggör detta. Genom att det alltid är två personer som attesterar hädanefter förebygger man eventuella oegentligheter, säger Håkan Wikman, ekonomichef på Sollentuna kommun.

Även när det kommer till att upprätta ett avtal med en ny leverantör ska det alltid vara två personer från kommunen med.

– Det är till exempel för att ha kontroll över att det inte blir fel post- eller bankgironummer, förklarar Håkan Wikman.

En annan av revisorernas anmärkningar handlade om fakturor efter konferenser, där kommunen i vissa fall inte redovisat ändamål och antalet deltagare ordentligt.

– Det har slunkit igenom ett fåtal som behövde skärpas till, säger Håkan Wikman.

Granskningen som revisorerna gör är en del av den fortlöpande kontrollen av kommunens verksamheter.

– Vi hittar själva saker som kan förbättras, men det behövs också granskning utifrån, säger Håkan Wikman som välkomnar den.

– Vi måste hantera kommuninvånarnas pengar på ett säkert och effektivt sätt, det är en viktig uppgift som ska tåla granskning.