Nya skolan förbereds för att ta emot 100 elever till

Bygget av nya Rudboda skola pågår för fullt. Nu står det klart att skolan ska få en fasad i tegel.

Dessutom kan skolan komma att rymma 100 extra elever.

I juni 2011 beslöt kommunfullmäktige att Rudboda skola skulle rivas och att en ny skola skulle byggas på samma plats. Den nya skolan är budgeterad att kosta 200 miljoner kronor. Under vintern har skolan bedrivit sin verksamhet i uppmonterade baracker och enligt Anders Sundqvist, byggprojektledare på fastighetskontoret, går allt enligt planerna.

– Vi ser inga hinder för tillfället för att vi ska kunna flytta in den nya skolan till hösten 2014, säger han.

Under de senaste veckorna har en del sprängningsarbeten gjorts.

– Tidigare fanns tre–fyra byggnader som stod på olika mark­nivåer. Nu ska vi bygga en stor byggnad som ska stå på samma nivå, säger han.

Under pågående vecka kommer rör att dras till omklädningsrummen och till storköket samtidigt som delar av betongplattan ska isoleras och gjutas.

I början av 2013 begärde fastighetsutskottet ytterligare 3,5 miljoner kronor för att ändra på skolans fasad från matrisbetong till tegel.

– Miljö- och stadsbyggnadskontoret har i och med den nya detaljplanen i området tyckt att en tegel­fasad skulle passa bättre med hänsyn till omgivningen, säger Anders Sundqvist.

Från början var det tänkt att skolan skulle inrymma 425 elever. Men kommunstyrelsen beslöt i september i fjol att skolan ska förberedas för en tillbyggnad som kan inrymma ytterligare 100 elever.

– Vi har nu förberett matsal, kök, textil- och slöjdlokaler och toaletter så att skolan ska kunna få plats med 100 elever till. Vi har iordningställt allt om det skulle bli aktuellt med att bygga ut skolan, säger Anders Sundqvist.

Om det skulle bli aktuellt med en utbyggnad ska den kortare längan kunna byggas till i ett eller två plan.

Trots de extra förberedelserna för 100 elever förväntas budgeten på 200 miljoner kronor hållas.

Höstterminen 2014 förväntas den nybyggda skolan, som byggs med ett miljöklassat material, slå upp sina portar.

Fakta

Tusen fler elever år 2017

Antalet elever vid grundskolan på Lidingö beräknas öka med cirka tusen till år 2017.

I dag har Rudboda skola 309 elever från förskoleklass till årskurs 5, och den nya skolan byggs för 425 elever.

För att bereda plats för fler elever iordningsställas skolan för att i framtiden kunna ta emot ytterligare 100 elever.

Källa: www.lidingo.se