Nya skolan ska heta Akalla grundskola

Akalla När Akallaskolan/Stenhagsskolan flyttar in i nya lokaler och samlas under ett och samma tak i början av nästa år, behövs även ett nytt namn.

Det anser personalen och skolledningen och har föreslagit att skolan från och med höstterminen 2012 får namnet Akalla grundskola F–9, för att på så vis även markera att skolan ligger i Akalla.

I torsdags antog utbildningsnämnden förslaget.